DOĞAL ARI SÜTÜ

DOĞAL ARI SÜTÜ

DOĞAL ARI SÜTÜ

DOĞAL ARI SÜTÜ

           Doğal arı sütü, dişi arı larvalarının bulunduğu peteklerden sağılarak elde edilir. Arı yumurta ve larvalarının büyümesi ve gelişmesi için tek besin maddesi arı sütüdür. Arı sütü, işçi arıların bal, polen ve suyu karıştırarak salgı haline getirdikleri özel bir gıda maddesidir. Bu salgıyı başlarının alt tarafında bulunan bir keseden çıkararak, peteklere aktarırlar.

Eğer petekte bulunan larva erkek veya işçi arı larvası ise 3 gün, dişi arı larvası ise 16 gün arı sütü ile beslenir. Bu yüzden işçi ve erkek arıların ömrü 5-6 hafta iken ana arının ömrü 5-7 yıl arasındadır. Arıcılık yapanların dişi arı larvalarının peteklerinden arı sütü sağmalarının sebebi de budur. Çünkü her kovanda bir tane ana arı bulunur. Yumurtadan çıkarak büyüyecek dişi arılar ise kovandan ayrılarak oğul verirler. Arıcılar bu dişi arı peteklerinin birkaçına oğul vermesi için dokunmazlar. Ancak gereğinden fazla oğul verilmesi halinde mevcut kovanda işçi arı kalmaz. Bu sebeple doğal arı sütü üretiminde mevcut dişi arı peteklerinden sağım yapılır.

Bazı arıcılar baldan çok daha pahalı olduğu için sırf arı sütü üretmek amacıyla kovanlara özel yapım çıtalar eklerler. Ana arı bu sun’i peteklere de yumurtlar ve işçi arılar bu peteklere arı sütü takviyesi yapar. Her 3 günde bir bu çıtalar kovandan çıkarılarak içindeki larvalar başka çıtaya aktarılır ve çıta yeniden konularak döngü devam ettirilir. Bu yöntemle bir günde bir kovandan 8 ila 10 gram arasında arı sütü sağımı yapılabilir. Arı sütü elde etme yöntemleri arasında en fazla kullanılan usul budur ve piyasadaki arı sütlerinin çok büyük kısmı da bu şekilde elde edilir.

Doğal arı sütü bulmak zordur. Arı sütü satan herkes kendi ürününün doğal olduğu iddiası ile satışa sunar. Tüketicinin doğal arı sütü ile sun’i şekilde elde edilen veya içinde başka maddeler bulunan arı sütünü ayırt etmesi mümkün değildir. Bu durumda yapmanız gereken içerik ve menşe konusunda garanti veren firmalardan arı sütü almaktır. Doğal arı sütü ürünümüzle ilgili bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.