ARI SÜTÜ

ARI SÜTÜ

ARI SÜTÜ

ARI SÜTÜ

             Arı sütü, isminden de anlaşılacağı şekilde arıların bebeklerini beslediği maddedir. Ancak bu maddenin bizim bildiğimiz sütle hiçbir benzerliği yoktur. Arı sütü ayrıca ana arının da besin maddesidir.

Arılar, larva arıları ve ana arıyı beslemek için topladıkları polenleri kovanda bulunan bal ve doğal su ile karıştırırlar. Bu işi birkaç haftalık genç arılar yapar. Bu üç maddeyi vücutlarına alarak özel bir salgı haline getirir ve başlarının altında bulunan keseciklerden larvaların bulunduğu peteklere aktarırlar. Larvaların arı sütü ile 3 gün beslenmeleri yetişkin arı olmaları için yeterlidir. İşçi arılar 21, ana arı larvaları ise 16 gün sonra erişkin hale gelirler. Ancak işçi ve erkek arılara sadece 3 gün arı sütü verilirken, ana arı larvalarına 16 gün boyunca arı sütü verilmektedir. Kovandaki ana arı ayrıca tüm hayatı boyunca arı sütü ile beslenir. Bu yüzden Dünyanın en doğurgan canlılarından biridir. Her gün kendi ağırlığının 2 katı kadar yumurtayı peteklere bırakır. Erkek ve işçi arıların ömrü 5-6 hafta iken ana arı ortalama 5-7 sene arası yaşar. Bu uzun hayatı ve bu olağanüstü doğurgan özelliğini tamamen arı sütüne borçludur.

Arı sütü, ana arı larvalarının bulunduğu peteklerden toplanır. Kovanda çok sayıda ana arı larvası varsa bunlar yetişkin hale gelince ya oğul verecekler veya öldürüleceklerdir. Oğul verme ise kovandaki arı sayısını azaltacağından verimi düşürür. Bu yüzden arıcılar gereği kadar ana arı larvasını oğul için bırakarak kalan ana arı larvalarının olduğu peteklerindeki arı sütünü boşaltırlar. Bazı arıcılar ise özel olarak hazırlanan ve üzerinde petek memeleri bulunan çıtaları kovana yerleştirerek arı sütü elde ederler. Bir yumurtanın larva haline gelmesi ve işçi arılar tarafından beslenmeye başlaması ortalama 2-3 gün sürmektedir. Her 3 günde bir çıtaları çıkararak içlerindeki arı sütünü ve larvaları alır ve boş çıtaları kovana yerleştirirler.

          Arı sütü, Dünyada bilinen en saf ve mükemmel bileşimlerden biridir. Hücre yenileyici özelliğini yanında içeriğindeki maddeler çok sayıda hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Önleyici ve koruyucu etkileri de olan arı sütü doğanın insanlara sunduğu en büyük nimetlerden biri olarak kabul edilmektedir.