ARI SÜTÜ ÜRETİMİ

ARI SÜTÜ ÜRETİMİ

ARI SÜTÜ ÜRETİMİ

ARI SÜTÜ ÜRETİMİ

          Arı sütü üretimi, çeşitli yöntemlerle yapılır. Bal arıcılığı yapan kişiler de usulüne uygun ve bal üretimini engellemeyecek şekilde arı sütü üretimi yaparlar. Ancak bir kısım arıcılar, baldan da diğer arı ürünlerinden de pahalı olduğu için sadece arı sütü üretmek amacıyla çalışırlar.

Bal arıcılığı yapılan işletmelerde arı sütü üretimi ikincil amaç olduğu için daha az arı sütü elde edilir. Bu uygulamada kovanlardaki petekler kontrol edilir. İçinde ana arı larvası olan petekler diğerlerinden daha farklı ve larvalar daha büyüktür. Çünkü dişi larvaların arı sütü ile beslenme süresi 16 gün iken, işçi ve erkek arılar sadece 3 gün arı sütü ile beslenirler. Bu yüzden tecrübeli bir arıcı peteğe bakar bakmaz hangilerinin dişi arı larvası olduğunu anlar. Bunların içinden bir yada iki tanesi dışındakilerin larvalarını çıkararak peteklerin içindeki arı sütlerini sağar ve peteği tekrar kovana yerleştirir. Bu uygulamada petekten çıkarılan larva genellikle ölmektedir. Ancak ana arının birden fazla olduğu kovan olamaz. Her kovanda bir tane ana arı olmak zorundadır. Dişi arı larvaları erişkinliğe ulaştığı zaman oğul verirler. Her oğul verme yeni bir kovan gerektirir. Üstelik kovandan verilen oğul çoğu zaman doğal ortamda kovan oluşturur. Diğer yandan ana arıdan başka dişiler kovanda kalırsa yumurtlamaya başlayacak ve diğer arılar tarafından kovanın düzenini sağlamak adına öldürülecektir.

Sadece arı sütü üretimi yapan arıcıların yöntemi ise daha farklıdır. Üzerinde çok sayıda meme bulunan çıtaları kovanlara, peteklerin arasına yerleştirirler. Arılar bu memeleri balmumu ile kaplayarak petek haline getirir. Ana arı da bu peteklere yumurtlar. Her 3 günde bir içinde larva ve arı sütü bulunan bu çıtalar çıkarılarak içindeki larvalar alınır ve peteklerdeki arı sütü sağılır. İçi boş, memeli çıtalar yeniden yerine yerleştirilir. Bu şekilde yapılan arı sütü üretimi, doğal yolla yapılan sağıma göre 10 kat fazla arı sütü elde edilmesini sağlar. Hazır çıta ve petek konulması dışında doğal olduğu söylenebilen bu yöntemle her kovandan ayda 250-300 gram arı sütü elde edilebilir. Doğal şekilde yapılan sağımda ise kovan başına aylık arı sütü üretimi 25-30 gram civarındadır.