ARI SÜTÜ NASIL ELDE EDİLİR?

ARI SÜTÜ NASIL ELDE EDİLİR?

ARI SÜTÜ NASIL ELDE EDİLİR?

ARI SÜTÜ NASIL ELDE EDİLİR?

Son yılların en gözde doğal gıda takviyelerinden biri olan arı sütü nasıl elde edilir konusu herkes tarafından merak edilmektedir.

Arı sütü adından da anlaşılacağı üzere arılar tarafından üretilen ve arıların beslenmesi için kullanılan özel bir maddedir. Genç işçi arılar polen, bal ve su karışımını vücutlarına alarak özel bir madde haline getirirler. Bu maddenin bir kısmı dolaşım sistemlerine dahil olarak beslenmelerini ve vücutlarının arı sütü üretiminin devamını sağlar. Fazla olan kısmı, başlarının altında bulunan keselerden salgı şeklinde içinde yavru bunan peteklere aktarırlar. Bilindiği gibi arı kolonilerinde her arının yaptığı iş birbirinden farklıdır. Bir kısmı bal mumu üretir, bir kısmı da yavru arılarla ilgilenerek onları besler. Bu beslenme için gerekli olan arı sütü ise genç arılar tarafından sağlanır. Diğer arılar tarafından kovana getirilen polen ve üretilen balı suyla karıştıran genç arılar, sarımsı beyaz, kıvamlı ve keskin tadı olan arı sütünü üretirler.

Kovanlarda bulunan petekli larvaların içinde işçi ve erkek olacaklar 3 gün, ana arı olacaklar ise 16 gün boyunca arı sütü ile beslenirler. Bu yüzden ana arı larvaları diğerlerine göre daha büyük ve çok daha uzun ömürlüdür. Doğal arı sütü, işte bu fazla dişi arı larvalarının peteklerinden sağılır. Genellikle işçi ve erkek arı larvalarının peteklerine dokunulmaz. Her kovanda tek ana arı olacağı için diğer ana arı larvalarının arı sütlerinin alınmasında sakınca yoktur. Bu şekilde bir ayda bir kovandan 25-30 gram arasında arı sütü elde edilir.

Sun’i arı sütü nasıl elde edilir diye merak ediyorsanız; özel yapım çıtalara dizilen memelerden oluşan petekler kovanlara yerleştirilir. İşçi arılar bu memelerin etrafını ve içini doldurur. Ana arı yumurtladıktan sonra bu larvaları beslemek için arı sütü doldurularak üzerleri bal mumu ile kapatılır. İşte üreticiler bu çıtaları çıkararak, içindeki larvaları aldıktan sonra arı sütlerini sağar ve boş çıtayı tekrar kovana yerleştirirler. Bu arı sütü de içerik olarak diğeri ile aynı olmakla beraber sadece arı sütü üretimi için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem ile bir kovandan ayda 250-300 gram arı sütü sağımı yapılabilmektedir.